FANDOM


Here is a list of Devil Fruits that the war-wikians use!


Espada Pirates

Magnus-Tensai Tensai No Mi

Marimo-Enerugi Enerugi no Mi

Muramasa-None

Milky-Jump Jump no Mi

Sher-Neko Neko no Mi:model Leo

Hermes-Materia Materia no Mi

NWW-Hito Hito no Mi: Model Human(Model to explain difference with Choppers)

Ray-???? ???? no Mi

Anarky- Anar Anar no Mi

Lixis- Eki Eki no Mi

Souji-

Serena-Glass Glass no Mi

Guilotine-??

Ahou pirates

Marcus-

Rici- Logic Logic no Mi

Neptune- Saizu Saizu No Mi

Hyde-Tori Tori no Mi: Model Crow

Lanty:Mushi Mushi no Mi :Model Mantis (also known as Kiri Kiri no Mi)

Gen-none

Selena-Kaisei Kaisei no Mi

New Era Pirates

Shiryu-Make Make no Mi


Others

Oprheas: Ume ume no Mi


Alan-


Dumno-

Shir: Frost Frost no Mi


Shaco-


Yomazu: All demon Fruits


Niku: Tama Tama no Mi (Bullet Bullet Fruit)


Tetartos-Shock Shock no Mi


Keigo-


Shishio-